Historie

Historie van Fotoclub Nepos Boxmeer

Oprichting en leden De vereniging werd in 1994 gestart door Jo van Bakel. Jo was al vroeg met de fotografie bezig. Hij vertelde me eens dat hij in zijn militaire diensttijd de door de cadetten bedachte acties moest fotograferen. In die tijd moest, na de opname, of zoals Jo het altijd uitdrukte, nadat de foto “geknipt” was, het rolletje nog ontwikkeld en afgedrukt worden.
Jo van Bakel in actie
Na eerst in Boxmeer enkele pogingen gedaan te hebben een fotoclub te formeren, lukte het tenslotte te starten met een club die de naam NePos kreeg; wat staat voor Negatief, de belichte film, en Positief, de afdruk. Doel is door het delen van haar of zijn ervaringen te komen tot kwalitatief betere foto’s. Elke drie weken komen de leden bij elkaar. In het begin was dat in cultureel centrum De Weijer in Boxmeer later heeft men De Elzenhof in Sambeek tot domicilie gekozen. In 2008 werd Jo, die al die tijd voorzitter en tegelijk secretaris was, opgevolgd door Chris Janssen. Ook werd de voorzitter bijgestaan door een secretaris: Rien Rats. In 2016 werd het stokje van Chris overgenomen door Theo Gerritsen, die eind 2019 het stokje weer heeft overgedragen aan Jeff Meijs.
Lees meer
De vereniging kiest jaarlijks een “fotograaf van het jaar”. Op een viertal avonden worden door de kandidaten afgedrukte foto’s aangeboden, die door de overige leden gewaardeerd worden. Degene die in dat jaar de meeste punten behaalt, is fotograaf van het jaar. Het programma De onderwerpen waren in de ogen van nu tamelijk beperkt. Techniek kwam vaak aan bod en omdat Jo in het dagelijks leven onderwijzer was, werden die onderwerpen met veel deskundigheid door hem gepresenteerd. Soms werd een gastspreker uitgenodigd om over zijn of haar ervaringen te vertellen. De leden werden aangemoedigd veel plaatjes te knippen. Het resultaat werd besproken. En daarvoor werd de nodige tijd ingeruimd. Was een gedeelte van de foto wat overbelicht, het fragment is dan te wit, dan werd gezegd, dat is weggevreten. De compositie bijvoorbeeld van de opname kreeg veel aandacht. De vereniging had in die tijd zelfs een eigen “donkere kamer” in de Elzenhof te Sambeek. Thema’s Van lieverlee kregen de leden opdrachten om bepaalde thema’s in beeld te brengen. Zo is er een grabbelton. De leden trekken een lotje met daarop het thema dat ze in beeld moeten brengen. Vaak bepaalt de programmacommissie het thema voor een bepaalde avond. Buitenfotografie Regelmatig worden er buiten van modellen opnames gemaakt. Er worden ook excursies georganiseerd naar een stad b.v. Ravenstein, Helmond en onlangs nog naar Veghel. Of naar natuurgebieden zoals de Ooijpolder of de Hatertse Vennen. Binnen fotograferen. Bijzonder is de avond waar een groep jongelui, die zich in niet alledaagse kledij gestoken hebben, vereeuwigd werden. En niet te vergeten het fotograferen met Table Top. Aan het einde van het clubjaar, in juli, wordt een gezellige avond gehouden meestal voorafgegaan door het maken van opnames in de omgeving door de leden als duo’s. Exposities De leden van de fotoclub hebben hun werken regelmatig geëxposeerd. In de tijd dat de clubavonden nog in De Weijer gehouden werden, kon van de ontvangstruimte en de gang naar de bibliotheek gebruik gemaakt worden. Nadat de vereniging de Elzenhof te Sambeek als thuisbasis had, kon daar ook geëxposeerd worden, in de ontvangstruimte was plaats voor een vijftigtal werken. Maar ook daarbuiten zijn de werken te zien geweest; in de bibliotheek en in het Gemeenschapshuis te St. Anthonis, in Cuijk en in het Parochiehuis in Boxmeer. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is er eind oktober 2019  een expositie geweest  in de Kapel van De Weijer. De ontwikkeling van de techniek Het analoge tijdperk In die tijd ging het fotografen nog heel eenvoudig: instelmogelijkheden met de “betere” camera waren: diafragma, afstand en sluitertijd. Later werd daar de flitser aan toegevoegd. Het was een hele kunst die drie dingen te beheersen, zodat er altijd een goede opname tot stand kwam. Maar de techniek heeft grote vorderingen gemaakt. De digitale toekomst: De overstap naar het digitale tijdperk was aanvankelijk moeizaam. Er werd een nieuwe techniek geïntroduceerd waarvan de uitkomst nog niet te overzien was. Er moest geleerd worden daarmee om te gaan. Door de beperkte digitale geheugencapaciteit was het maken van een opname een tijdrovende bezigheid. Door de digitalisering is het mogelijk tegen geringe kosten foto’s te maken. Wat niet goed is, wordt verwijderd uit het geheugen of gaat in de prullenbak van de computer. En wat de moeite waard is, kan vertoond en ook afgedrukt worden. Photoshop Een welkom hulpmiddel is het gebruik van Photoshop. Daarmee kunnen de digitale foto’s bewerkt worden. Er kan bijvoorbeeld een stuk afgeknipt worden, de kleur kan bijgewerkt worden en er kunnen foto’s samengevoegd worden. Beamer In 2015 heeft de vereniging besloten een beamer aan te schaffen, waardoor de leden gemakkelijk hun werk kunnen laten zien. Er is tegenwoordig een verscheidenheid aan apparatuur: De complete camera met al dan niet verwisselbare lenzen, de compactcamera en de mobile telefoon.